Korunga kısa ömürlü, çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir.Soğuğa ve kurağa çok dayanıklıdır.Diğer bitkilerin yetişemediği kıraç, kireçli topraklarda iyi gelişir.Yem kalitesi iyidir, yemi proteince zengindir.Korunga otunun besleme değeri yüksektir; kalsiyum, fosfor ve diğer mineral elementlerce zengindir.Yeşil ot olarak hayvanlara yedirildiğinde şişkinlik yapmaz.Kökleri yardımıyla toprağa azot kazandırır.Çok iyi bir balözü bitkisidir. Otlatmaya dayanıklı olduğundan iyi bir mera bitkisi olarak da kullanılabilir.Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde iyi bir ekim nöbeti bitkisidir.

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ

Toprak yönünden seçici değildir.Daha çok derin ve kireçli toprakları sever.Ayrıca tuzluluğa da oldukça dayanıklıdır.Yoncanın yetişemediği fakir, sulanamayan topraklarda yetiştirilebilir.İklim istekleri olarak bölgemiz şartları uygundur.Ancak küçük fide dönemindeyken soğuğa maruz kalmamalıdır.Olgun bitkilerse soğuğa oldukça dayanıklıdır.

EKİM VE BAKIM

Korunga fideleri yavaş geliştiği ve ilk yıl soğuklardan zarar gördüğü için ekim ilkbaharda yapılmalıdır.Tohum yatağı yabancı otlardan temizlenmiş, düz ve bastırılmış, kesekler iyice ufalanmış olmalıdır.En iyi ekim şekli mibzerle ekimdir, fakat elle de ekim yapılabilir.Mibzerle ekimde dönüme 6-8 kg., elle ekimde 10-12 kg. tohum kullanılır. Korunga tohumu 2 şekilde ekilebilir:Meyve halinde ve tohum halinde. Tohum halinde ekimde çimlenme biraz daha yüksektir. Bölgemiz için meyveli ekim daha uygundur.Çünkü; tohum şeklinde ekim yapılırsa, çıplak tohum az bir nemle hemen çimlenir ve fideler sonraki soğuklardan zarar görür. Korunga fazla derine ekilmemelidir.Ekimler 25-50 cm. sıra aralığında, 1,5-2 cm. derinliğinde yapılmalıdır.

 

Korunga tarlaları iyi bir şekilde tesis edilirse, 4-6 yıl verim verirler.Çok yıllık olduğundan birinci yıl gelişimi zayıftır.Fide döneminde yabancı ot istilası engellenmelidir.Bunun için de iyi bir toprak işleme gereklidir.Ekonomik ömrü 3 yıl olan korunganın ilk yılında çapalama yapılırsa ot verimi, gözle görülür biçimde artar.3 yıldan sonra seyrekleşir ve yabancı ot çoğalır.Bu durumda yetiştirmeye son verilmelidir.

 

Son yıllarda bazı böcekler larva döneminde iken korunga köklerine girerek bitkilerin 2. yıl sonunda kısmen, 3. yıl sonunda ise tamamen kesilmesine sebep olmaktadırlar.İlaçlı mücadele hem zor hem de çok pahalı olduğundan; Aynı tarlaya üst üste ekim yapılmaması, Köklerinde böcek olduğundan şüphelenilen bitkilerin sökülmesi ve hasattan sonra tarlanın merdane ile bastırılması şeklinde mücadele yöntemleri tercih edile bilinir.

GÜBRELEME

Korungaya ekimle beraber 12 kg. DAP verilmesi verimi oldukça arttırır.2. yıldan sonra toprağa azot bağladığından dolayı gübre verilmez.Fakat topraktaki duruma göre her yıl sonbaharda dekara ortalama 10-15 kg. fosforlu gübre verilmelidir.Ancak toprak hazırlığında iyi yanmış çiftlik gübresi verilmesi uygundur.

OT ÜRETİMİ

Korungada ilk yıl fazla ürün alınmayabilir.Ancak 2. ve 3. yıllarda verim en ideal düzeye çıkar.Korunganın hasadı yetiştirme amacına göre yapılır.Ot amacı ile yetiştirilmişse, en yüksek kalitede ot çiçeklenme başlangıcında biçildiği zaman elde edilir.Biçim geciktirilirse, gövde odunlaşır ve otun kalitesi düşer.Bölgemizde 1-2 biçim yapılabilir.Bir biçimden 1 ton yeşil ot veya 300-350 kg. kuru ot alınabilir.Korunga otu yeşil olarak hayvanlara yedirilebileceği gibi, silaj yapımı için de uygundur.

Korunganın tohum hasat zamanı da iyi ayarlanmalıdır.Çünkü, salkımda meyveler alttan üste doğru düzenli bir şekilde olgunlaşır.Tohum hasadında gecikilirse alttaki meyveler dökülmeye başlar.Bu sebeple tohum hasadı salkımın alt kısmında bulunan meyvelerin sarımsı- kahverengiye dönüştükleri zaman yapılmalıdır.Tohum verimi dekara 80-100 kg. arasındadır.Korunga hasadı yapıldıktan sonra yerine buğday ve arpa ekmek uygundur.

***