KURUMSAL

Ziraat Odaları kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek çiftçinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak çiftçilik mesleğinin genel menfaatlare uygun olarak gelişmesini sağlamak çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde çiftçinin temsil kuruluşu olan meslek kuruluşudur. Nizip Ziraat Odası Başkanlığı'da kanunda yazılı bu çerçeve doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

1-Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamakta gerekli inceleme indeks ve istatistiki çalışmaları yapmakta ilgililere bilgi ve kayıtları vermektedir.

2-Kamu ve özel kurum kuruluşlara tarımın gelişmesi için yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunmakta bu kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmaktadır.Genel Merkezin verdiği yetki ile Konyada İl Ziraat Odası Başkanlığı görevinide üstlenmesi neticesinde İl ve ilçemizde tarımla ilgili kurulan komisyonlara temsilci vermektedir.

3-Tarımın gelişmesi ve tarım sektörünün refah seviyesinin yükselmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulmasında üst Birliğe önerilerde bulunmaktadır.

4-Tarım ve bölgemiz kesiminin kalkınması için eğitim yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

5-Çiftçi kayıtlarını tutmakta çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemekte her türlü tarımsal desteğe ilişkin bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermektedir. Bölgemizde yetişen sebze ve meyvenin başka il ve ilçelere sevkini sağlamaktadır.

6-Çiftçinin kendisinin temin etmede zorlandığı gübre tohum ilaç vb. Tarımsal girdilerde temini noktasında çiftçiye yardımcı olmaktadır.

7-Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve çeşitli organizasyonlara katılmakta gelişen teknoloji ve yenilikler hakkında çiftçiyi bilgilendirmektedir.

VİZYONUMUZ

Tarımsal üretim yapan üreticileri ve gıda üretiminde faaliyet gösteren KOBİ işletmelerini dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek ayrıca bu sektördeki olanaklardan yararlanmalarını sağlayarak tecrübe ve deneyimlerimiz doğrultusunda en etkin şekilde tanınmak.

MİSYONUMUZ

Tarımsal üretim, gıda üretimi ve tarıma bağlı çeşitli üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanması ve kısa sürede kurulması gereken koordinasyonların titizlikle oluşturulması adına ülkemizde ve tüm dünyadaki gelişmelerden haberdar olarak müşterilerimize çözüm sağlamak.

KALİTE POLİTAMIZ

Üreticilerin kendi faaliyet alanlarına özgü ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve tespit edilen ihtiyaçlara en uygun çözümlerin üretilmesi için, çalışanlarımızı eğitim ve araştırmalar ile sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak. Üstlenmiş olduğumuz bütün çalışmalar ilerisi için yapacak olduğumuz çalışmaların teminatı olduğundan hiç bir çalışmamızda sorumsuzluk ve ihmalkârlığa yer yoktur.

***